השלוח: 1897 – 1902

הציונות כאבולוציה : אחד העם ו'חכמת ישראל' 79 שמאמריו כתובים בסגנון אירופי ואין בהם דברים שיתנו סיבה לצחוק ומנוד ראש . . . 68 אחד העם שאף אם כן ליצור כתב עת אליטיסטי, מעודן ואירופי בסגנונו . ניכר בבירור כיצד בצד הביקורת על מדעי היהדות בגרמניה הוא רצה להוציא לאור כתב עת העומד בסטנדרטים הגבוהים והמדעיים של ה'מערב' . ובכל זאת, למרות שאט הנפש המתנשא שהביע אחד העם כאשר העז צייטלין להשוות בין שני כתבי העת הללו, סבורני שההשוואה מתבקשת . ההבדל הסגנוני בין סמולנסקין, הסופר קל העט ומהיר החמה, לבין אחד העם, העורך הקפדן שחצב כל מילה מן הסלע וטרח עליה עד שהביאה לדפוס, לא ביטל את קווי הדמיון בין שני הירחונים הללו . בשניהם הוקדש מקום רב ל'חכמת ישראל' בגרסתה הלאומית ושניהם הקצו מקום לספרות ולשירה עברית . למרות ניסיונו של אחד העם לבטל את ההשוואה בין כתבי העת לא נמנעו מלומדים וחוקרי ספרות בני התקופה מלהשוותם והתייחסו אל 'השחר' ואל 'השלוח' בנשימה אחת . 69 בדבריי אלה אין בכוונתי לומר שלא היו הבדלים בין העיתונים הללו . ההבדלים נבעו מן העיתוי ומן ההקשרים ההיסטוריים השונים של הופעת כתבי העת הללו, ומאופיים השו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי