האנציקלופדיה היהודית 'אוצר היהדות'

הציונות כאבולוציה : אחד העם ו'חכמת ישראל' 73 אין צריך לאמר בני 'המשכילים', שאינם רואים בבית אבותיהם שום מעשה המזכיר את היהדות, אלא אף בני אורתודוכסים גמורים, ביחוד בערים הגדולות, אינם יכולים עוד לקלוט רוח היהדות בדרך מעשית, כי תנאי החיים הסובבים אותם מחוץ לבית הוריהם מסוגלים להמית בלבם כל רגש כבוד למעשי אבותיהם, אך אם אינם מבינים את המעשים האלה בסבּותיהם ההיסטוריות ואינם רואים אלא חיצוניותם בלבד, שאל הרוב אינה מצטיינת ביופי ובשאר תכונות המושכות לב כזה, אשר רוב מושגיו ורגשותיו באו לו מבית מדרשו של יפת . 46 המציאות המודרנית, שבה נחשפו צעירים יהודים להשכלה ולקדמה, הובילה לכך שהיהדות הלכה ונעשתה רלוונטית פחות לחיים . בעיני אחד העם זו הייתה סכנה אמיתית להתבוללות ולאובדן הקיום הלאומי היהודי . בגלל שינוי הנסיבות ההיסטוריות הוא ראה צורך לשנות גם את אופן הפנייה אל העם ולחבב עליו את התרבות היהודית : 'אם אבותינו אמרו : "תלמוד גדול שמביא לידי מעשה ", הנה אנחנו מוכרחים לאמר : "תלמוד גדול שמביא לידי אהבה "' . 47 היסוד המחבר את היהודים לעם אחד הוא אם כן יסוד האהבה ולא יסוד האמונה . לפיכך, טען אחד העם...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי