התיאוריה ההתפתחותית של ההיסטוריה היהודית

הציונות כאבולוציה : אחד העם ו'חכמת ישראל' 69 ההיסטוריה העמים עוברים תהליכים של התפתחות, בדומה ליצורים אורגניים, משלבי הלידה והנערות אל הבגרות והזקנה . ב'מורה נבוכי הזמן' הגדיר רנ"ק שלושה שלבי ההתפתחות של העם היהודי : ( א ) מועד הצמיחה והגידול ; ( ב ) מועד העוז והמפעל ( ג ) מועד ההיתוך והכיליון . 36 העם היהודי עבר את שלבי ההתפתחות האורגנית ככל העמים וכמוהם היה נתון לסכנת כליה . לפי רנ"ק קיומו הנצחי של העם היהודי נתון לחסדו של 'הרוחני המוחלט', כלומר יד ההשגחה מסיבותיה היא בחרה בעם היהודי והיא שאפשרה את התחדשותו גם לאחר תקופות שבהן איבד לחלוטין את היסוד הרוחני שבו . 37 אחד העם למד מרנ"ק במיוחד על 'הרוח הלאומי' יותר ממה שטרח לציין, אבל עמדתו הפילוסופית הייתה שונה במעט : ( א ) הוא לא קיבל את תורת הרוחני המוחלט ואת היסוד המטפיזי של הקיום היהודי ; ( ב ) הוא סבר שהמוות אינו תהליך הכרחי כאשר מדובר בעמים . לשיטתו יכול העם להמשיך ולהתקיים כל עוד תפעם בו התקווה להתקיים בעתיד 'ואפילו רק בתמונת תקוה דמיונית בלבד' . אחד העם סבר ש'חפץ הקיום הלאומי' או 'הרצון הלאומי' הוא אשר שימר את קיומו של העם היהודי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי