פילוסופיה של ההיסטוריה היהודית

62 פרק שני היהודי הצרפתי, מנותקת לחלוטין מהוויית חייהם של מיליוני יהודים במזרח אירופה שעדיין המשיכו לחיות כקבוצה אתנית דתית מובחנת והמשיכו לקוות לעתיד לאומי . גוטהייל עצמו, למרות היותו יהודי מערבי מן הזרם הרפורמי, האמין, בניגוד מוחלט לדרמשטטר, בקיומה של אחדות לאומית יהודית בעידן המודרני . לעומת העמדה הזו, המנותקת לחלוטין מהווייתם של יהודי מזרח אירופה, כפי שטען גוטהייל, ההיסטוריוגרפיה של שמעון דובנוב אכן נשענה על קרקע המציאות . ברם במסתו ההיסטוריוסופית 'מהי ההיסטוריה היהודית' האדיר דובנוב את חיי הגלות ולא את השאיפה לשוב אל ארץ - ישראל . 12 המסה ההיסטורית הזו חייבה את הגלות ואת הישארותם של היהודים כאומה תרבותית בגלות . לפי דובנוב שלבי ההתפתחות של חיי האומות הם : השלב הגזעי שבטי, השלב הארצי מדיני והשלב הרוחני תרבותי . 13 היהודים בעיני דובנוב היו העם היחיד שהגיע עד לשלב השלישי והגבוה של ההתפתחות הלאומית . העם היהודי הצליח לטענתו לשמר את קיומו הלאומי גם כאשר ניטלה ממנו ארץ מולדתו ואבדה לו ממלכתו . דובנוב תיאר את ההיסטוריה היהודית כהיסטוריה חברתית שבה יצר העם היהודי 'מרכזים' . כך נוצרו למשל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי