פרק שני: הציונות כאבולוציה: אחד העם ו'חכמת ישראל '