סיכום

56 פרק ראשון מן המסגרת התומכת שאפשרה תנועת 'חיבת ציון' למנהיגות תרבותית רוחנית כמו זו של אחד העם . ברם כבר בשנות השבעים נוצרו רבות מן ההנחות המקדימות לחקר העבר היהודי מנקודת המבט הלאומית היהודית . ההבדל המהותי בין פעילותו של סמולנסקין לבין פעילותם של מנהיגים תרבותיים שבאו בעקבותיו כאחד העם וכביאליק נעוץ בהקשר ההיסטורי של פעילותו בעידן פרוטו - ציוני . התנועה הציונית טרם נוסדה אבל רעיונות לאומיים יהודיים כבר ניטעו באוויר התרבותי והאינטלקטואלי של יהודי מזרח אירופה בעיקר . עלייתה של האנטישמיות המודרנית במערב ורדיפות היהודים במזרח בראשית שנות השמונים של המאה התשע עשרה הובילו לעלייתה של התנועה הלאומית היהודית כארגון פוליטי, אך כבר קודם לכן החלה ההגות הלאומית היהודית להיבנות וביטוי מפורש לכך נמצא בין דפי כתבי העת העבריים, שבהם בלטה פעילותו הנמרצת של 'השחר' .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי