מַהם היהודים: עם או דת?

42 פרק ראשון פתרון שלם לשאלת היהודים . מגמתו של סמולנסקין בעיתונו 'השחר' הייתה בראש וראשונה לשנות את ההשקפה שהיהודים יכולים לשים את מבטחם רק בהשכלה או להאמין שהיהדות יכולה להתקיים על יסודות אוניברסליים בלבד . 'השחר' נועד אפוא לשמש חלופה לאומית משכילית למדעי היהדות בגרמניה . מגמה זו בולטת במיוחד בחיבורו 'עת לטעת', אשר התפרסם בעיתון 'השחר' בשנים 1875 – 1878 . סמולנסקין שאף להניח בסיס לאומי לחקר העבר היהודי כדי לשרת את חיי היהודים בהווה ולא כדי לחקור את העבר או לשם עיון אקדמי בלבד : 'צופה הוא השחר לישראל, כי אך למען ישראל וקורותיו ודרכיו וחכמתו נוסד, צופה הוא אשר יתבונן להעבר ויתחקה על שרשי רגלי ההוה אך לישראל וחלילה לו מעצום עיניו לבלי ראות את הנעשה בימיו ולעיניו' . 43 אמירה ברורה זו הציבה את 'השחר' ככתב עת שמטרתו העיקרית היא לחקור את העבר היהודי לצורכי ההווה . המאבק שהנהיג 'השחר' בהשכלת ברלין ובהשקפה האוניברסליסטית של היהדות נועד לבסס את הטענה שהיהודים מוגדרים בראש וראשונה על פי ה'עם' ולא על פי ה'דת' . השקפה דתית אוניברסליסטית זו החלה לדעתו בימי משה מנדלסון, שסמולנסקין הפך אותו מסמלה הנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי