מבוא

30 פרק ראשון בשליש האחרון של המאה התשע עשרה הניחו משכילים יהודים את היסודות לראיית עבר לאומית ולהיסטוריוגרפיה ציונית . משבר ההשכלה היהודית ערער את הנחות היסוד שעליהן נשענה ההיסטוריוגרפיה היהודית של מדעי היהדות ובמקומן נוצרה ראייה לאומית של העבר היהודי . גישה חדשה זו הניחה את היסודות לפיתוחם של מדעי היהדות בגרסתם הציונית בארץ - ישראל . מלומדים יהודים לאומיים פעלו לביסוסה של העברית כשפת העם, הדגישו את הקשר לארץ - ישראל וקראו ליצירתה של השכלה יהודית לאומית שתשרת את ההווה ואת העתיד הלאומיים . ההוגים הללו יסדו מפעלי תרבות עבריים רבים ובהם כתבי עת, ספרות עברית, בתי ספר, מוסדות השכלה, הוצאות לאור, אנתולוגיות עבריות ומפעלי כינוס ספרותיים . הם שאפו לכונן תרבות לאומית והניחו את היסוד לפרשנות לאומית של העבר היהודי . מראשית שנות השמונים של המאה התשע עשרה ועד למלחמת העולם הראשונה לערך התפתחה התנועה הלאומית היהודית לגווניה, והיא נשענה רובה ככולה על יסודות אתניים ותרבותיים . 3 תודעת העבר הציונית שהתפתחה בשליש האחרון של המאה התשע עשרה הניחה את היסודות לתודעת העבר הלאומית ולהיסטוריוגרפיה הציונית בארץ -...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי