פרקי הספר ומבנהו

26 מבוא הלאומית התרבותית שייצג סמולנסקין אפיינה את היהודים כעם ולא רק כקהילת אמונה דתית . בעיניו נטישת העברית ואובדן האמונה בגאולה המדינית היהודית הביאו לנטישתה של האחווה היהודית בקרב יהודי המערב . סמולנסקין כיוון את חיצי ביקורתו כלפי השכלת ברלין וכלפי חוקרי מדעי היהדות בדורו, שהיו לדעתו מכשירי הדרך לאובדן הזהות הלאומית היהודית . רבות מהנחות היסוד שהוא הניח שירתו מאוחר יותר את המנהיגות התרבותית בתנועה הציונית . הפרק השני עוסק במנהיגותו התרבותית של אחד העם בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה . בשונה מסמולנסקין, שעיקר פעילותו הייתה לפני צמיחתה של 'חיבת ציון', אחד העם היה למנהיג תרבותי ומורה דרך רוחני לציונים רבים בימיה של התנועה הציונית . כמנהיג אגודת 'בני משה' ובמיוחד כעורך כתב העת 'השלוח' היה אחד העם לאיש שפיתח את העמדה ההתפתחותית של הציונות כתנועת תחייה לאומית יהודית . בפועלו באודסה בקרב קבוצת סופרים ומלומדים התבלט אחד העם כמנהיג רוחני שהשפעת הגותו חרגה הרבה מעבר ליהדות רוסיה ולציונות המזרחית . עמדתו ההתפתחותית עוררה עליו מתנגדים מכיוונים שונים ומנוגדים, מן האורתודוקסיה, שראתה בשי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי