הגישה התרבותית וחקר הציונות

22 מבוא בגישה המחקרית התרבותית קיימת השאיפה לא רק להבין את התופעה הלאומית כשיח פוליטי חומרי או מעמדי אלא גם לבחון מחדש את מרכזיותו של הגורם התרבותי בתנועות הלאומיות ובמדינות הלאום המודרניות כדי לחדור למעמקי התודעה העצמית הלאומית . גישה זו מאפשרת להבין את תופעת הלאומיות ואת מדינת הלאום בצורה מעמיקה ושלמה יותר משהציעו המודרניסטים . הגישה הזו עדיין לא זכתה ליישום בחקר התנועה הציונית כפי שנעשה בספר זה . עם זאת לכתיבתו של מחקר זה סייעו מחקרים חשובים שנכתבו על הציונות ותרמו רבות להבנת מורכבותה . בספרו 'האידיאולגיה הציונית' הציע גדעון שמעוני, בהתאם לגישתו המוקדמת של אנתוני סמית, לאפיין את הציונות כתנועה לאומית אתנית . 37 שמעוני הראה כיצד הציונות התפתחה מתוך ההוויה האתנית היהודית ותיאר כיצד התרחש בפועל המעבר משייכות אתנית לתנועה לאומית יהודית במאה התשע עשרה . ספרו החשוב של שמעוני עסק בהיבטיה האידיאולוגיים של הציונות וסקר את מגוון הגישות בתנועה הציונית מראשיתה ועד הקמת מדינת ישראל, אבל הוא לא בחן את השפעותיהם של המקורות התרבותיים הקדם - מודרניים על הציונות . גם חוקרים אחרים מן הזרם המרכזי של חק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי