לאומיות והיסטוריה

18 מבוא בראש וראשונה מן העובדה שההיסטוריה שיחקה תפקיד מרכזי ובולט במאה התשע עשרה ולא רק כמכשיר לאומי 'מלמעלה' . אובדן הזהות הקיבוצית בעידן המודרני הוליד את הרצון לבנות תודעת עבר לאומית לא כמכשיר פוליטי בלבד אלא כחלק משאיפה עממית 'מלמטה' לבניית זהות קולקטיבית, זהות שנשחקה לנוכח מגמות אוניברסליסטיות אשר טשטשו את הייחודיות האתנית . עלייתה של ההיסטוריוגרפיה הלאומית לדרגת מדע מוביל בתנועות הלאומיות הייתה קשורה לפיכך לחשיבות הרבה שהתנועה הלאומית ייחסה לעברה ההיסטורי של הקבוצה שבשמה היא דוברת . 25 בהקשר זה חשוב לציין שעיצובה של תודעת עבר לאומית היא פעולה חברתית מקיפה . תודעת עבר לאומית אינה יצירה של ההיסטוריונים ושל ספרי ההיסטוריה . בעיצוב ראיית העבר הלאומי השתתפו באופן פעיל הוגי דעות ופילוסופים, סופרים ומחזאים, משוררים, אומנים, אנשי חינוך ופוליטיקאים . הגיבורים המרכזיים של שלושת הפרקים הראשונים בספר זה — סמולנסקין, אחד העם וביאליק — לא היו היסטוריונים מקצועיים אך הייתה להם השפעה רבה על עיצובה של תודעת העבר הלאומית . הם נודעו כמנהיגים תרבותיים, כמשכילים לאומיים וכאנשי ספרות, אנשים שיצרו את רפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי