העולם נוצר במאה השמונה עשרה?

14 מבוא כדורי הדגיש את חשיבותו של הממד האידיאולוגי הלאומי מימי המהפכה הצרפתית ואילך . גלנר, אולי החשוב מבין החוקרים המודרניסטים, הדגיש את השינוי הכלכלי - חברתי שחל בחברה המערבית בעקבות המהפכה התעשייתית . לדעתו השינוי היה כה מהותי עד שלא היה אפשר כלל להשוות את החברה הטרום - תעשייתית לחברה המתועשת המודרנית . אנדרסון הצביע על היווצרותו של הדמיון הלאומי בעקבות מהפכת הדפוס ועידן השעתוק המכני . ספרות לאומית, הרומן ובמיוחד העיתון, היו מנופי הצמיחה של הדמיון הלאומי מן המאה השמונה עשרה ואילך . הובסבאום הדגיש את תהליכי המצאת המסורת במדינת הלאום המודרנית, שהואצו עד מאוד ונעשו המוניים ( mass - producing traditions ) בתקופה שבין 1870 ל - 1914 . הובסבאום לא שלל את השפעותיהן של תופעות פרוטו - לאומיות ואת הצורך לבחון גם את הלאומיות 'מלמטה', באמצעות ההמון, ולא רק 'מלמעלה', באמצעות המנהיגים . 11 ברואילי העמיד במרכז את כוחה של המדינה ואת הפוליטיקה בהתפתחותן של מדינות הלאום בעידן החדש . למרות הדגשים השונים יש לומר שהמסקנות המאגדות את בעלי העמדה המודרניסטית הן : ( א ) התנועות הלאומיות וכמוהן גם הלאומים הם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי