מבוא: הציונות בראייה תרבותית

12 מבוא ומאוויים של כוחות ושל זרמים שכולם שאפו להגשימה ופעלו בתוכה למען מטרה זו אך בהבדלי גישה ניכרים . התודעה ההיסטורית הציונית צמחה בשליש האחרון של המאה התשע עשרה והעתיקה את פעילותה של 'חכמת ישראל' מן ההשכלה היהודית המערבית אל התנועה הלאומית היהודית . מלומדים לאומיים פעלו לחיזוק תודעת העבר היהודית באמצעות כתבי עת, ספרות וחינוך לאומי מן השליש האחרון של המאה התשע עשרה ואילך . בתודעה הציונית הייתה שמורה להיסטוריה היהודית חשיבות יתירה . העבר היהודי שיקף מעתה היסטוריה אחדותית של אומה בעלת עבר ועתיד . זו אולי גם הסיבה למקומה הבולט של ההיסטוריה במדעי היהדות בגרסתם הציונית . מעבר לכך היחס הציוני אל ממד הזמן בכללו שיקף גישה מודרנית שהחלה בימי ההשכלה ובמרכזה השאיפה להבין את העבר ולעצב את העתיד היהודי . בחינתה של התודעה הציונית מאפשרת לחשוף את מקורותיה התרבותיים הטרום - מודרניים של התנועה הלאומית היהודית . הציונות התבססה על מורשת אתנית ועל זיכרון יהודי קדם - מודרניים אשר בשמם היא שאפה לכונן מדינת לאום יהודית מודרנית . בדברי מבוא אלה הבהרתי את הטיעון המרכזי של הספר ואת גישתי המתודולוגית, הבוחנת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי