פתח דבר

8 פתח דבר ובמקומות רבים נוספים על פני כדור הארץ . אי - אפשר להבין את העולם המודרני בלי להכיר בחשיבותן של התנועות הלאומיות ושל מדינת הלאום . לפיכך כל בחינה היסטורית של העם היהודי בעידן החדש אינה יכולה להיות שלמה בלי התייחסות אל הציונות . אי - אפשר לתאר את ההיסטוריה היהודית משלהי המאה התשע עשרה ועד ימינו בלי להבין את התפתחותה של התנועה הלאומית היהודית ואת כינונה של מדינת לאום יהודית . ספר זה טוען שאין דרך להבין את התנועה הציונית בלי הקשר האמיץ בין המפעל הלאומי המודרני לבין העבר היהודי הקדם - מודרני . הציונות לא הייתה פרי של 'המצאת מסורת', כפי שמפרשים אותה חוקרים מודרניסטים שהלכו בעקבות ארנסט גלנר, אריק הובסבאום ובנדיקט אנדרסון . 1 היא ביטאה באופן ממשי את צורכיהם של היהודים כקהילה אתנית, תרבותית ודתית . התרבות היהודית הקדם - מודרנית, יותר משהייתה מכשיר בידי האליטה הלאומית הייתה בפועל מניע ראשוני ומרכזי להצלחתה של התנועה הציונית . הבסיס התרבותי המשותף לכלל היהודים הביא להתגייסותם של ההמונים 'מלמטה' ולהצלחתו של המפעל הציוני . הציונות הייתה אכן תנועה מודרנית פוליטית בעלת מטרות מדיניות קונקרט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי