עיצוב אומה

יצחק קונפורטי עיצוב אומה המקורות התרבותײם של הציונות 1882 – 1948 יצחק קונפורטי עיצוב אומה המקורות התרבותײם של הציונות 1882 – 1948 יצחק קונפורטי עיצוב אומה המקורות התרבותיים של הציונות 1882 – 1948 חברי המערכת : פרופ' אלון קדיש — יו"ר, פרופ' גור אלרואי, פרופ' גדעון בוהק, פרופ' מאיר בר - אשר, פרופ' יוסף דרורי, ד"ר תמר הס, פרופ' זאב וייס, ד"ר דניאלה טלמון - הלר, מר יעקב יניב, ד"ר נסים ליאון, פרופ' אורה לימור, ד"ר הלל ניומן, פרופ' עודד עיר - שי, פרופ' עירית עמית - כהן, ד"ר ירון פרי, פרופ' ריכב רובין, פרופ' איריס שגריר, ד"ר יובל שחר, פרופ' מרגלית שילה יד יצחק בן - צבי • ירושלים עיצוב אומה המקורות התרבותיים של הציונות 1882 – 1948 יצחק קונפורטי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי