מפתח

354 | מפתח בוצ'אץ 84 בורכוב ( שכונה ) 75 בורכרד, ינס ,175 177 בורשטין, לוי 60 - 61 בטיחה 103 - ,104 ,109 199 - ,203 255 - ,256 258 ביברס 36 ביהם, עומר 203 ביי, אחמד 83 ביכורה ( ספינה ) ,193 ,198 252 בירות ,62 ,77 ,92 ,114 ,193 ,208 ,280 312 בימבש 143 בית גן 98 בית החולים 'הדסה', ירושלים 100 בית החולים הצרפתי ( יפו ) 77 בית החרושת 'שמן' 233 בית הספר הימי ,16 ,30 ,33 ,70 ,181 ,186 189 - ,192 ,195 218 - ,221 224 ,261 265 - ,266 ,270 274 - ,275 ,285 310 - ,311 ,313 316 - ,317 327 - ,328 330 בית העולים ( יפו ) 77 בית השיטה 273 בית יורדי הים ,265 276 בית כנסת 164 בית צידה 48 בית"ר 30 , 110 , 116 , 195 - 196 , ,208 216 - 220 , 222 , 313 , 327 - 328 , 330 בלוך-בלומנפלד, דוד 68 - 69 בן-אב"י, איתמר 49 - ,50 ,145 ,158 212 בן-גוריון, דוד ,13 ,74 ,123 148 - ,149 158 - ,159 ,161 179 - ,180 ,196 ,214 251 - ,252 ,268 ,277 281 - ,284 ,320 330 - 331 בן-עמי, עובד ,212 224 בנט, קריג 241 בראילה ( נמל ) 176 בראנדייס, לואי 145 ברדין, שלמה 189 - ,191 262 ברו ( נמל ) 291 ברודל, פרנן 21 - 22 ברית ידידי הספנות ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי