מקורות האיורים

אוספים וצלמים פרטיים אלי רומן [ 231 ] ירמיהו רימון [ ,134 166 ( למעלה ) , ,174 ,184 ,187 222 ] ספרים חבל ימי לישראל, אלבום ימי, תל אביב : החבל הימי לישראל, תרצ"ט [ 188 ] קרן היסוד וימה של ארץ-ישראל, ירושלים : המחלקה לנוער של קרן היסוד, תש"ה, עמ' 6 - 7 [ 308 ]  אל הספר
יד יצחק בן-צבי