רשימת הלוחות

350 | קיצורים ביבליוגרפיים ( Footnotes ) 1 לויה, ענף המדגה, עמ' 95 והמקורות לטבלה שם . 2 שם, עמ' 126 . 3 שם, עמ' 138 ועדכונים נוספים לטבלה שניתנו לי מטעם המחבר . 4 צור, הקיבוץ המאוחד ב, עמ' 132 . ( Footnotes ) 1 לויה, ענף המדגה : 95 והמקורות לטבלה שם . 2 שם : 126 . 3 שם : 138 ועדכונים נוספים לטבלה שניתנו לי מטעם המחבר . 4 צור, הקיבוץ המאוחד ב : 132 .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי