קיצורים ביבליוגרפיים

338 | קיצורים ביבליוגרפיים אוחנה, לא כנענים = ד' אוחנה, לא כנענים, לא צלבנים : מקורות המיתולוגיה הישראלית . ירושלים : מכון שלום הרטמן, 2008 . אוירבך, ים רוגש = י' אוירבך, ים רוגש, גבה-גלי, תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשנ"ב . אורן, התיישבות בשנות מאבק = א' אורן, התיישבות בשנות מאבק : אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ו - תש"ז, 1936 - ,1947 ירושלים : יד יצחק בן- צבי, תשל"ח . אלמוג, הצבר = ע' אלמוג, הצבר — דיוקן, תל אביב : עם עובד, 1997 . אלרואי, המהפכה השקטה = ג' אלרואי, המהפכה השקטה : ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית, 1875 - ,1924 ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2008 . אראל, לפניך ים = ש' אראל, לפניך הים : סיפורו של ימאי, מפקד ולוחם, תל אביב : משרד הביטחון — ההוצאה לאור, 1998 . אריכא, יפו = י' אריכא ( עורך ) , יפו — מקראה היסטורית-ספרותית : פרקים בדברי ימי העיר מראשיתה ועד ימינו, תל אביב : הוצאת העיריה — המחלקה לחנוך ולתרבות, תשי"ז . אשל, אבא חושי = צ' אשל, אבא חושי : איש חיפה, תל אביב : משרד הביטחון — ההוצאה לאור, 2002 . אשל, המערכה לכיבוש הים = צ' אשל, המערכה לכיבוש הים : תולדות החב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי