היסטוריה 'מלמטה' לעומת היסטוריה 'מלמעלה' באחיזה הציונית בחופי הארץ בתקופת המנדט

336 | דיון וסיכום או הפועלים היהודים המעטים שהחלו לעבוד בנמל חיפה פעלו ללא יד מכוונת מלמעלה, ופעולותיהם נבעו מאינטרסים כלכליים . אחת הראיות הבולטות לכך היא פעולתו הנחרצת של היהודי גולדצוויג כנגד קבוצות הדיג היהודיות בכנרת בשנות העשרים . השותפות היהודית - ערבית של משפחות גולדצוויג וחורי בדיג בכנרת עמדה כחומה בצורה כנגד הניסיונות של קבוצות הדיג היהודיות להשתלב בתחום הדיג בימה . פעילות-הנגד של השותפים מלמדת כי למרות המאבק הלאומי שהחל להתעורר בארץ באותן שנים, בחיי היומיום הכתיבו את התנהגותם של בני שני העמים גם שיקולים מקצועיים וכלכליים . מהניסיונות הראשונים של הקבוצות היהודיות, בשנות העשרים וראשית שנות השלושים, להשיג אחיזה בכנרת נעדרו סממנים מובהקים של מאבק לאומי, והוא גם לא בא לידי ביטוי בתגובות על ניסיונות אלה . השותפות היהודית - ערבית ביקשה לשמור על מעמדה הכלכלי בלא שיקול לאומי או פוליטי, במיוחד לא מצדו של גולדצוויג, השותף היהודי . השלב השני במאבק על הים בתקופת המנדט התפתח מאמצע שנות השלושים ואילך ונשא אופי שונה לחלוטין . עם התגברות המתח הלאומי בארץ, במיוחד לאחר פרוץ מאורעות 1936 - 1939...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי