חינוך ימי והכשרה ימית

דיון וסיכום | 329 עליית חשיבותו של הים כעורק מרכזי בהבאת שארית הפליטה לארץ, משימה שחשיבותה הלכה והתבררה לקראת סופה של מלחמת העולם השנייה ובעיקר לאחריה . במסגרת זו פעל הפלי"ם בסיוע לעלייה הבלתי-לגאלית ובפעילות ימית כנגד הבריטים . ערב המלחמה הונחו היסודות לאחד מציוני הדרך הבולטים בתחום החינוך הימי העברי : הקמתו של בית ספר לחינוך ימי, שסופח לטכניון בחיפה . בית ספר ימי ראשון קם בצ'יוויטווקיה שבאיטליה בשנת 1934 ביוזמת תנועת בית"ר, אך נאלץ לסגור את שעריו כארבע שנים לאחר מכן בעקבות הידוק היחסים בין איטליה לגרמניה הנאצית . הקמת בית ספר לחינוך ימי היה מימושו של הרעיון שהושמע כבר בראשית שנות העשרים ב'ועדת המים' של גורביץ, שגרס שהדרך לביסוס עצמאות ימית יהודית בארץ-ישראל תהיה גם באמצעות ייסודו של בית ספר לחינוך ימי עיוני ללימוד והכשרה במקצועות הים השונים . בית הספר בחיפה המשיך לפעול בתקופת המלחמה ואף הרחיב את פעילותו, במידה רבה הודות למעורבות הבריטים במפעל זה ולתמיכתם . מוסדות ההנהגה המרכזית של היישוב היו ערים מתחילת הדרך לפוטנציאל החינוכי הגלום בפעילות הימית ולמקומן של האגודות השונות בתחום זה ועש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי