דיג ויישובי דייגים

דיון וסיכום | 327 'מחלקת הים והדיג' ועמדה מאחורי הקמתם של שני גופי ים נוספים : הראשון היה חברת 'נחשון', חברת ספנות משותפת לסוכנות היהודית ולהסתדרות העובדים הכללית ; השני היה החי"ל ( חבל ימי לישראל ) , שמטרתו הייתה, בין היתר, להיות ארגון-גג לפעילות העממית הימית שהתפתחה בקרב היישוב היהודי בארץ והקיפה נוער ואזרחים יהודים רבים . הקמתו הייתה בעיקר על רקע העובדה שכבר למן אמצע שנות העשרים הלך וגדל מקומן של הפעילות העממית לאגודות הספורט הימיות השונות ואף של אגודות ימיות בפני עצמן, דוגמת 'זבולון', שהחלו לפעול בארץ באותה עת . באמצעות החי"ל שאפה הסוכנות לארגן את כל אלה תחת חסותה מסביב לרעיון 'כיבוש העבודה' בים, בנמלים, בדיג ובכל מקצועות הים הנוספים . השינוי שהחל להתחולל ביחסה של הנהגת היישוב המרכזית לים למן המחצית השנייה של שנות השלושים והלקח מהניסיון שנצטבר בתחום הדיג עד אותה עת לימדו את מחלקת הים שכדי לבסס את ענף הדיג יש לסייע בבניית כפרי דייגים ולתמוך כלכלית ומקצועית בענף הדיג וביישובי הדייגים עצמם בשלבים הראשונים של עלייתם על הקרקע . עם זאת, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה עדיין הייתה לדיג הערבי ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי