דיון וסיכום: משוליים למרכז — התגברות האחיזה הציונית בחופי ארץ־ישראל וצמיחת התודעה הימית ביישוב היהודי בתקופת השלטון הבריטי