סיכום

בדרך לעצמאות ימית-יהודית | 321 גורש ממנה על ידי הבריטים . פעולות הפלי"ם בתחום ההעפלה, בהכשרות שהתבצעו בחשאי להובלת אניות אספקה דרך הים, בהובלת אניות עולים לארץ באופן בלתי-חוקי והברחת נשק לארץ ואף בהכשרת יחידה לחבלה ימית לפגיעה בכלי שיט ומתקני חוף — בכל אלה רכש היישוב היהודי ניסיון ימי לא מבוטל . אחד הביטויים הבולטים לכך ולשינוי שחל בתפיסת היישוב בדבר חשיבות הים והשליטה בו היה שערב הקמת המדינה נמצא היישוב היהודי שולט על שלושת הנמלים — חיפה, תל אביב ויפו — ובכך השיג יתרון אסטרטגי חשוב לעומת הכוחות הערביים . באגמי הצפון, כנרת והחולה, נמשכה מגמת ההתבססות של משקי הדייגים, וערב הקמת המדינה נשלטו גם שני אגמים אלה על ידי היישובים היהודיים במקום . שני חידושים נוספים בתחום הדיג בתקופה זו היו הקמת מכמורת, המושב השיתופי הימי הראשון בארץ, והנחת היסודות המדעיים לפיתוח הדיג הימי במימי ארץ-ישראל באמצעות 'התחנה לחקר הדיג הימי', שהוקמה בחיפה . התקרבות היישוב היהודי אל הים בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה והצורך הגובר בעצמאות ימית לנוכח האתגרים העתידיים מצאו ביטוי בולט גם במאמצים שנעשו מיד לאחר המלחמה לעיד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי