הכשרה ימית־ביטחונית במסגרת הפלי"ם

בדרך לעצמאות ימית-יהודית | 315 העולם השנייה נעוצה בעיקר במאבקי כוח שהתפתחו בזירה הבין-לאומית לקראת תום המלחמה . היו אלה רוחות המלחמה הקרה שהחלו לנשב כבר בשלהי מלחמת העולם השנייה בין הגוש המזרחי — ברית המועצות והגוש הקומוניסטי, לבין מדינות המערב, ובראשן ארצות הברית, בריטניה וצרפת . בתום המלחמה טענו גורמים בממשלת בריטניה כי יש מדיניות סובייטית המכוונת עשרות אלפי יהודים עקורים לכיוון ארץ-ישראל במטרה לערער את 124 בריטניה אמנם ניצחה במלחמה, אך בסופה האחיזה הבריטית במזרח התיכון . היא הייתה מוכה וחבולה, ועל מנת להמשיך ולהתקיים כמעצמה מול הגוש המזרחי ייחסו הבריטים חשיבות אסטרטגית רבה להמשך שליטתם במזרח 125 במזרח התיכון שלטה בריטניה על בסיסי ים, התיכון, ובארץ-ישראל בפרט . אוויר ויבשה, בשדות הנפט ובדרכי הובלתו וכן בתעלת סואץ, אך כל זה חייב שיתוף פעולה עם העולם הערבי-מוסלמי, וממשלת הלייבור, אשר כאמור עלתה 126 לשלטון לאחר הניצחון בשנת ,1945 אימצה מדיניות פרו-ערבית מובהקת . בתחילת 1946 הבינו הבריטים כי המאמץ העיקרי של היישוב היהודי בארץ מופנה לנושא העלייה הבלתי-לגאלית, והחליטו להיאבק בעלייה זאת תוך...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי