דיג ויישובי דייגים

בדרך לעצמאות ימית-יהודית | 305 במיוחד . יישובי הדייגים העמידו את עצמם לרשות 'ההגנה' והפלמ"ח וסייעו בהבאתם של המעפילים, שרידי היהודים מאירופה, לארץ-ישראל . חשיבות מיוחדת נודעה בהקשר זה להפעלתן של כמה ספינות בתקופה שבין מלחמת העולם השנייה למלחמת העצמאות, שעליהן הוטלו משימות נוספות על הדיג, ובין השאר סיוע לחבלה באניות המלחמה וספינות המשמר הבריטיות שניסו למנוע את הגעת המעפילים לחופי הארץ . ספינות הדיג הועסקו גם בהוצאתם של כמה מפעילי ההעפלה מהמחנות בקפריסין והעברתם לארץ . במלחמת העצמאות שימשו ספינות הדיג כספינות משמר לנמל תל אביב, והן אף השתתפו במצור על נמל יפו והיו הראשונות שחדרו לנמל מצד הים, ואנשיהם השתלטו 96 על מתקניו . באגמי הצפון, הכנרת והחולה, נמשכה מתום מלחמת העולם השנייה ועד הקמת המדינה מגמת ההתבססות של משקי הדייגים . אחד מציוני הדרך הבולטים בתהליך כיבוש הדיג העברי בכנרת לאחר המלחמה העולמית היה החלטתה של מזכירות 'הקיבוץ המאוחד', בראשית ,1946 על הקמת 'ארגון דייגי הכנרת', קואופרטיב לדיג שהיה משותף לעין גב וגינוסר . בשנים שקדמו להחלטה זו נתגלעו לא אחת ויכוחים ועימותים בין דייגי הקיבוצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי