במבחן הביקורת — ועדת הבדיקה של ה'קדמה'

בדרך לעצמאות ימית-יהודית | 301 83 מנגד, ראשי 'צים' הדפו את הטענות האנגלים, חייבו לדעתם בדיקה חיצונית . וראו כמובן לנכון להדגיש את היתרונות ברכישתה של האנייה על פני הבעיות 84 בסופו של דבר החליטה והקשיים שהתגלו בה וביחסים עם השותפים האנגלים . הסוכנות היהודית, בראשית ,1948 למנות ועדת בדיקה לפרשת האנייה 'קדמה' . סמכות הוועדה הוגדרה לחבריה כדלקמן : 'על הוועדה מוטל יהיה לבדוק את פרשת הקמת השותפות של חברת "קדם", רכישת האנייה "קדמה", התקנתה והסיבות שגרמו לתקלות בהפלגותיה ואת כל הכרוך בהנהלת השרות הנ"ל מבחינה כספית, טכנית ועסקית . על הוועדה להמציא את מסקנותיה והצעותיה 85 להנהלת הסוכנות היהודית' . לאחר כמה חודשים של דיונים קבעה הוועדה, בין היתר, כי היחס של אנשי 'הריס את דיקסון' לעבודת ההתקנה באנטוורפן מעורר חשד רב . אמנם אין לחשוד בהם בהזנחה בזדון, אולם אין ספק שהתיקונים באנטוורפן לא נעשו כהלכה . העובדה שהאנייה עזבה את אנטוורפן במצב לא תקין, לאחר שנשארה כמעט שנה במספנה, אינה סבירה . מכאן שאשמתם של אנשי 'הריס את דיקסון', שהיו אחראים לבחירת המספנה ולהשגחה על התיקונים, אינה מוטלת בספק . עם זאת, הוו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי