הגעת ה'קדמה' לנמל תל אביב

בדרך לעצמאות ימית-יהודית | 297 65 הגעתה לוותה בהתרגשות ב- 27 ביולי 1947 הגיעה ה'קדמה' לנמל תל אביב . רבה ובגאווה על קבלת פניה של האנייה הראשונה של חברת הספנות 66 היה זה אירוע לאומי והוזמנו אליו נכבדי היישוב היהודי בארץ הלאומית . באותה תקופה . תל אביב לבשה חג, ונמל תל אביב קושט בדגלים . הסמליות לוותה גם בציון העובדה שהיה זה יום תשעה באב, סמל לחורבן, ובואה של 'קדמה' היה סמל לנחמה, להתחדשות היישוב היהודי בארץ . הגעתה של אנייה עברית ראשונה בבעלות מוסדות היישוב לחוף ימה של תל אביב, העיר העברית הראשונה, הסמל המרכזי לעצמאות היישוב העברי בארץ-ישראל, סימלה גם תקווה גדולה לעצמאות ימית של היישוב היהודי בארץ . אלפים הצטופפו על חוף ימה של תל אביב משעות הבוקר המוקדמות כדי לחזות 67 חמישה מטוסים ( פייפרים ) של חברת 'אווירון' יצאובמאורע ההיסטורי . לקדם את האנייה בלב ים, ובהם טסו חברי הנהלת הסוכנות — יצחק גרינבויים, גולדה מאירסון, יו"ר הוועד הלאומי דוד רמז ומנהל חברת 'אווירון' אורי 68 להשתתפותם של קברניטי היישוב בטיסה הייתה כמובן סמליות מיכאלי . רבה, שהעצימה את החוויה הלאומית באותו מעמד — ניצניה של העצמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי