במבחן החברתי — ההפלגה הראשונה והמשבר ביחסים בין העובדים באנייה