במבחן הטכני — תקופת התיקונים באנטוורפן

בדרך לעצמאות ימית-יהודית | 293 ואולם, אף על פי שאנטוורפן נחשבה באותם ימים כמקום אידאלי מבחינת תנאי העבודה ששררו באירופה, הרי שכבר בחודש ספטמבר אותה שנה, כחודשיים לאחר הגעתה של 'קדמה', נתגלו קשיים רבים וסדרה של תקלות העיבה על השמחה . קצב העבודה היה אטי משהובטח, וגם הוצאות התיקונים עמדו לעלות על הסכום שנקבע לראשונה . סבלנותם של חברי הנהלת 'צים' התקצרה והלכה . מועד סיום העבודות והכשרת האנייה לתעודתה כאניית 52 נוסעים ראשונה של חברת הספנות הלאומית נדחה שוב ושוב ללא מועד סיום . במשך התקופה הזו גם התערערו היחסים בין הנהלת 'צים' לבין השותפים האנגלים . 'צים' טענה כי אינה מקבלת מידע ברור על התקדמות העבודה, על מועד סיומם של התיקונים ואף החשבונות המגיעים מעת לעת בגין התיקונים חורגים בהרבה מהעלות שנקבעה מלכתחילה . אנשי 'הריס את דיקסון' שנמצאו באנטוורפן וגם חברי ההנהלה שלה שנמצאו בלונדון לא נתנו, לדעת אנשי 53 כל אלה עוררו אי-נוחות רבה 'צים', תשובות ברורות ביחס למצב האמתי . בקרב ראשי 'צים', שכמה מהם יצאו לאנטוורפן לבדוק את העניינים מקרוב . דיווח של גוסטה שטרומפף-רכב, מנהלת חברת 'נחשון', על המצב באפרי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי