השותפות עם 'הריס את דיקסון' ורכישת 'קדמה'

290 | פרק חמישי 'צים' מצאה לנחוץ להיכנס בשותפות בין-לאומית גם מתוך תפיסת היתרונות הרבים שיש בשותפויות בין-לאומיות בספנות . תפקיד הספנות הבין- לאומית הוא הובלת סחורות בין מדינות שונות, לפחות בין שתי מדינות . כל אחת מהן יכולה לדרוש חלק בהובלת סחורות היבוא והיצוא שלה, ובאופן כזה משתתפות גם מדינות היצוא וגם מדינות היבוא בחלקים שווים וצודקים בהובלתן הימית . כך מאפשרות מדינות בעלות מסורת ספנותית ותיקה למדינות צעירות הדורשות את חלקן בהובלה הימית להיכנס לספנות הגדולה בתיאום אתן, והמדינות החדשות נהנות מעזרה כספית, מקצועית ומדינית . עם זאת, המדינות הוותיקות מבטיחות את עצמן מפני התחרות עם המדינות הצעירות . 'צים' ראתה בשותפות בין-לאומית דרך חשובה לפיתוח הספנות העברית הלאומית, בתנאי שבשותפות הזו יובטחו כמה עקרונות לאומיים בסיסיים, כמו 42 צוות יהודי, דגל עברי וכדומה . לאחר כמה ניסיונות להתקשר עם חברות ספנות קיימות הצליחה 'צים' בסופו של דבר, ביוני ,1946 להתקשר עם חברה לונדונית ותיקה, 'הריס את דיקסון' ( Harris & Dixon ) , שעסקיה העיקריים היו בביטוח, בעיקר ביטוח ימי, אך היא הפעילה גם סוכנות אניות קטנה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי