סיכום

הפעילות הימית היהודית בימי מלחמת העולם השנייה | 275 הצי הבריטי צבר היישוב היהודי ניסיון ימי רב, וזה עמד לרשותו בתום המלחמה ולקראת העצמאות הלאומית והימית שבדרך . בנמלים התחוללו שינויים תפקודיים שנבעו מהצרכים המלחמתיים של הבריטים, וכך נמצא שבנמל חיפה נכנסו פועלים יהודים רבים לעבודה בנמל, לראשונה כבעלי מקצוע, מסגרים וחשמלאים, בצי המלכותי הבריטי, ולקראת סוף המלחמה אף עלה המספר הכולל של הפועלים היהודים בנמל בהשוואה לשיא במספרם שהיה ערב המלחמה . גם בנמל תל אביב, שנסגר כמעט לגמרי לתנועה אזרחית, התפתחו כמה ממקצועות הים שלא היו מפותחים קודם לכן ביישוב היהודי, ובמיוחד תחום המספנות — בנייה ותיקון של אניות וסירות דיג ואף שולות מוקשים, שנדרשו לצי הבריטי באותה עת . גם בתחום הספנות, אמנם הוחרמו כל אניות הנוסעים והסוחר, והספנות האזרחית שותקה בשל המצב המלחמתי, אך היעדר תעסוקה בצד הזדהות היישוב היהודי עם מטרות המלחמה של בריטניה תרמו לכך שימאים יהודים רבים התגייסו לצי הבריטי ושירתו בו בתקופת המלחמה . בצל השיתוק שהביאה המלחמה לספנות האזרחית, השירות במלחמה תחת הדגל הבריטי היה הזדמנות לבסס את היישוב היהודי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי