שדות ים

252 | פרק רביעי 25 חברים בני 17 – 18 מ'הנוער העובד', בני הקיבוצים עין חרוד ונען, שנפגשו עם חברי 'פלוגת הים' והשתלבו עמם בראשית ימי המאורעות בשנת 1936 . חברי הקבוצה התיישבו בתוך חצר 'פלוגת הים', בין קריית חיים לקריית מוצקין, ואת מרבית מאמציה השקיעה הקבוצה בנמל חיפה, שם עסקה בסבלות וסוורות . חברי הקבוצה החלו לעבוד גם בדיג המכמורת, ואת הכשרתם בספינות דיג קיבלו על 84 חברי הקבוצה החלו לעבוד'ביכורה' ועל הספינה 'סנפיר' של 'פלוגת הים' . גם על 'רחף', ספינת המשא של 'נחשון', שם אמנם לא למדו דיג, אבל התנסו בהפעלת ספינת מכמורת . המסע של 'רחף' לקפריסין בסוף דצמבר 1938 הסתיים כאמור באסון ; הספינה התנפצה אל הסלעים בחופיו הדרומיים של האי ושניים 85 חודש קודם לכן החל מפעל הדיגמחבריה, גדעון רוזנטל וגרשון ארליך, נספו . העצמאי הראשון של הקבוצה, כאשר היא קיבלה אחריות מידי 'נחשון' על הספינה 86 אלא שכעבור זמן לא רב החלו'פלד' ושמונה מחברי הקבוצה החלו לעבוד עליה . התקלות ב'פלד', לא היו חלקי חילוף וכנראה התערערו גם היחסים עם 'נחשון', 87 בה בעת החלו גישושים למציאת אתר להתיישבות קבעשלא סיפקה תשובות . לחוף הים, ועד ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי