גידול דגים בברכות (המדגה)

240 | פרק רביעי נוספת להטלת ביצים להתרבות מחשש שזו תביא לריבוי יתושים הגורמים להידבקות במלריה . למעט הברכה של שוורץ במקווה ישראל, שהייתה הברכה היחידה שהוקמה בפועל, אף אחת מהתכניות הנוספות שנרקמו בנושא זה לא 41 מומשה עד אמצע שנות השלושים . הניסיון השני לגידול דגים בארץ נעשה על ידי ברנקו זיצר, שהגיע ארצה מזגרב שביוגוסלביה ב- 1932 , ולמשפחתו היו שם ברכות לגידול דגים . הוא סייר בארץ במשך חודשים מספר, תר אחר מקום מתאים והחליט לבסוף כי מעיינות הקורדני ( עין אפק ) שבעמק זבולון הם המתאימים ביותר . במרס 1933 החכירה לו 42 את השנה הראשונההקרן הקימת לישראל ( קק"ל ) שטח של 106 דונם במקום . השקיע זיצר בניקוי המקום והכשרתו, ולאחר מכן נסע ליוגוסלביה והביא עמו 3,000 קרפיונים, ואלה הוכנסו לברכות והתפתחו בהן היטב . בשלב הבא הובאו מהונגריה דגות-אמהות למטרת רבייה . הבריטים סייעו בכך שלא גבו את מלוא המסים על הדגים שהביא מתוך רצונם לסייע לכלכלת הארץ ולנסות להשתחרר מיבוא הדגים והבשר לארץ . הכנסתן של האמהות לברכות הטלה מיוחדות, באמצע אפריל 1934 , הביאה להצלחה גדולה, ובמשך למעלה משנתיים פעל המקום בקנה מידה מסחר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי