הספנות והגיוס לצי הבריטי

הפעילות הימית היהודית בימי מלחמת העולם השנייה | 237 31 שלטונות הצי מצדם לא ששו להציב את המתנדבים על אניות ואחרים . והעדיפו להעסיקם בשירותי עזר לצי, בתפקידים שיועדו באופן מסורתי ל'ילידים' — במתקני התחזוקה של הצי בנמלים כבעלי מלאכה למקצועות 32 הסיבה הרשמית שונים, בפריקה וטעינה בנמלים, בשמירה ובסיורי חופים . שניתנה לשיבוצם של המתנדבים הארצישראלים בתפקידים אלה הייתה שהכשרתם לשירות בספינות מלחמה גדולות תעלה כסף רב ותצריך זמן ארוך, תחייב לשלוח אותם לבסיסי אימונים מחוץ לזירת הים התיכון, וספק אם 33 נוסף על כך,ישלימו את הכשרתם בזמן שיספיק לתרום למאמץ המלחמתי . לקראת סוף המלחמה גבר חששם של הבריטים מפני חידוש העלייה הבלתי- 34 לגאלית, והצי לא ראה לנכון לעשות לחיזוק היכולת הימית של היישוב . הגיוס הרשמי לצי החל בנובמבר ,1942 ותוך שנה וחצי גויסו 1,154 איש, ביניהם 14 קצינים ו- 1,140 חוגרים, אך מעטים שירתו בים על אניות מלחמה . הקצינים היו כולם מהנדסים ששירתו בעיקר במתקני התחזוקה של הצי בים התיכון, ולבד מהם היו מכונאים, מסגרים, ספנים, אלחוטאים, נגרים, נהגים, מחסנאים, טבחים, מלצרים, עובדי משרד ואחרים . מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי