בניית ספינות ושולות מוקשים בנמלי הארץ בשנות המלחמה

הפעילות הימית היהודית בימי מלחמת העולם השנייה | 233 על ידי קבוצה של עובדי הנמל . ליד בית החרושת 'שמן', על שפת הים, בנתה הקבוצה בית מלאכה, ובמספנה זו נבנו כמה סירות מטיפוסים שונים . הקבוצה עסקה גם בתיקון סירות של הפלוגות הימיות, של סירות החברות שבנו את נמל 20 חיפה וגם ספינות פרטיות . בעקבות פתיחת נמל תל אביב והתחלת פריקת הסחורות במקום בשנת 1936 עלה על סדר היום הצורך הדחוף של היישוב היהודי להרחיב את העיסוק בתיקון סירות ובנייתן, בשל סירוב הערבים לספק סירות לנמל היהודי החדש . הנהלת הנמל הקימה מספנה מצפון למעגן הסירות, וזו החלה בבניית סירות בנות 50 - 60 טון . כמו כן פנו ליוזמה הפרטית, לשתי נגריות פרטיות בתל אביב, האחת של זלמן כהן, שהחל עוד קודם לכן לבנות סירות על חוף הירקון, והאחרת של האחים אלכסנדרוביץ . עם קבלת הרישיון להורדת עולים בנמל, בשנת ,1938 החלו לבנות במספנת הנמל סירת מנוע להובלת נוסעים . בנייתה נתפסה כהישג ראוי לציון וכסמל בתהליך כיבוש הים של היישוב בארץ באותה עת, כיוון שהייתה גם הסירה הראשונה אשר הורידה נוסעים בחוף תל אביב וגם סירה 21 שנבנתה מתחילתה ועד סופה במספנת הנמל . בתקופת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי