נמל חיפה

230 | פרק רביעי פועלים, והם היוו למעלה מ- % 50 מכלל פועלי הנמל ( לעיל, פרק שלישי, לוח 1 ) ; לעומת זאת, בסוף 1941 דווח על ירידה גדולה בנפח הפעילות בנמל ועל כ- 1,100 פועלים בסך הכול, ירידה של קרוב ל- % 50 במספר הכללי של הפועלים, מהם 7 מועצת פועלי חיפה הביעה דאגה כ- 500 פועלים יהודים וכ- 600 פועלים ערבים . רבה מהירידה הדרסטית במספר הפועלים היהודים בנמל, ועלה החשש שאם לא יינקטו צעדים לשמירת העמדות השונות בנמל, יישמט כליל מקום עבודה זה 8 ואולם, כשנתיים מפרוץ המלחמה התחולל שינוי במגמה : עםמאחיזה יהודית . התקרבות הצבא הגרמני לשערי מצרים, בתקופת המערכה באל-עלמיין, עבר חלק חשוב ממחסני הצי הבריטי ומבתי המלאכה שלו מנמלי מצרים לחיפה . הצי קיבל את נמל חיפה לרשותו והקים במחסני הסחורות בתי מלאכה, העביר אליו מבדוק צף לתיקון אניות והקים לאותה המטרה חברה מיוחדת בעלת בתי מלאכה בתוך 9 ההסתדרות עשתה מאמצים גדולים לחדור לעבודה בבתי המלאכהשטח הנמל . ובמחסנים הללו של הצי המלכותי, והיישוב היהודי העמיד את עצמו לרשות התפקידים המלחמתיים הימיים . בתי חרושת ובתי מלאכה מחיפה והסביבה תיקנו למעלה מ- 1,000 אניות מלחמה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי