פרק רביעי: ביסוס בצל שיתוק: הפעילות הימית היהודית בארץ־ישראל בימי מלחמת העולם השנייה, 1939 – 1945