סיכום

226 | פרק שלישי שבשלב זה עדיין נמנעה הנהגת היישוב מלהתערב בתחום הספנות, כפי שבא הדבר לידי ביטוי כואב במכירתה מאונס של האנייה 'תל אביב' . לעומת זאת, בענף הדיג בולטת המעורבות החדשה של מוסדות היישוב, ושינויים רבים ניכרו בתחום זה, הן בהתייחסות והן בעשייה . החידוש והפיתוח של הדיג העברי אירעו במידה לא מבוטלת הודות למעורבות של 'מחלקת הים והדיג' של הסוכנות היהודית, שבתקופה הנדונה פעלה להחייאת הדיג העברי בחוף בים ובאגמים ; עיקר השינוי היה בתמיכה שהיא נתנה לביסוסם של יישובי הדייגים הראשונים . הצעירים שנכנסו לענף הדיג לא הסתפקו עוד במסורת הדיג שרווחה בארץ זה דורות רבים . הם אמנם למדו מקודמיהם את מסורת הדיג החופי, אך בסיועה של מחלקת הדיג החלו להנהיג שיטות חדשות, שהתבססו על ניסיונם של בעלי מקצוע שהגיעו מארצות מפותחות יותר, בעיקר דייגים יוגוסלבים ואיטלקים . אלה לימדו אותם את השיטות חדשות, והם שפיתחו מאוד את דיג המכמורת . מחלקת הים והדיג גם סייעה במימון רכישתן של ספינות המכמורת הראשונות למען משקי הדייגים . ביטויים נוספים להתגברות התודעה הימית ביישוב היהודי למן המחצית השנייה של שנות השלושים ועד פרוץ מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי