רכישת ספינת האימונים 'שרה א' והגעתה ארצה

222 | פרק שלישי בראשית ספטמבר 1937 הגיעה 'שרה א' לארץ במסגרת ההפלגה השלישית של הספינה במימי הים התיכון, ועליה 45 קצינים ובוגרים של מחזור ג' של בית הספר . הגעתה עוררה כצפוי מחלוקת, שהבליטה את העימות הפוליטי המתגבר בין ימין לשמאל ששרר בארץ באותה תקופה . הספינה הגיעה לנמל חיפה, אך בקבלת הפנים החגיגית השתתפו נציגי בית"ר בארץ בלבד, ולא נציגים של מוסדות היישוב או של 'החבל הימי לישראל' . פנייתה של ההסתדרות הציונית החדשה לוועד הקהילה העברית בחיפה לחתימה על מודעה שבה יפורסם דבר עמ' 3 ; ג' בוייבסקי, 'מהרפתקאותיה של שרה א'', הארץ, 31 במרס 1938 עמ' 3 ; אראל, לפניך ים, עמ' 26 - 36 . תמרוני תלמידים על האנייה 'שרה א' הרחבת הפעילות הימית היהודית | 223 בואה של האנייה נענתה בשלילה בטענה שהוועד אינו יכול להשתתף בקבלת פנים לאנייה שהיא נחלת מפלגה אחת, ובשל כך לא הסכים גם החבל הימי 303 עם זאת, 'שרה א' שהתה ליטול חלק בקבלת הפנים, שנתפסה כאירוע פוליטי . בארץ כחודש ימים, ונוכחותה עוררה כנראה התרגשות גדולה . במשך שהותה ביקרו על סיפונה אנשים רבים, ביניהם רבנים, ראשי עיריות ונכבדים אחרים, 304 ונערכו לכבודה קבלות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי