הקמת בית הספר הימי של תנועת בית"ר בצ'יוויטווקיה, איטליה

220 | פרק שלישי ובשנים 1934 - 1938 הוא הכשיר חניכי בית"ר נבחרים מאירופה ומארץ-ישראל במקצועות הימיים בדרגת הלימודים כמו זו שהייתה קיימת באותה עת בבתי 297 שלוש מטרות עיקריות מוצהרות היו לתנועתהספר הממשלתיים באיטליה . בית"ר בהקמת בתי הספר להכשרה ימית : הכשרת בני נוער עבריים למקצועות הקשורים בים ; החדרת רעיון 'כיבוש הים' בקרב החברה היהודית ; עידוד יוזמות של בעלי הון יהודים להשקיע כספים בקניית ציוד ימי ובהקמת מפעלים ימיים 298 במשך כארבע שנים השתלמו בצ'יוויטווקיה כ- 120 עבריים בארץ-ישראל . חניכים, בשלושה מחזורים, וקיבלו הכשרה ענפה במקצועות הים . ייסוד בית הספר הימי תאם את תפיסת עולמו של ז'בוטינסקי ואת שאיפתו לשנות את אופיו של הנוער היהודי בגולה וליצור דמות של יהודי חדש וגאה . המסע הגזעני של מוסוליני נגד היהודים, בשלהי 1938 , שם קץ לפעילות בית הספר הימי 299 ולפעילותה של התנועה הרוויזיוניסטית באיטליה בכלל . תכנית הלימודים בבית הספר כללה לימודים עיוניים בארבע מחלקות : ספנות, מכונאות, דיג ובניית ספינות והכשרה מעשית בהפלגה בים . בגמר הלימודים נדרשו התלמידים להיבחן בשתי בחינות : הראשונה מטעם בית ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי