רכישת ספינות הדיג הממוכנות הראשונות

194 | פרק שלישי במרס 1937 חכרה מחלקת הים את הספינה מפרנקל, ועשרה חברים מ'פלוגת הים' של 'הקיבוץ המאוחד' ומ'קבוצת הים' של 'הנוער העובד', לימים 'שדות ים', קיבלו את הכשרתם הראשונה בספינה זו . במשך כמה חודשים עבדו הצעירים על האנייה, אך גם ניסיון זה כשל מפאת המחסור בהון חוזר ובדייגים בעלי מקצוע, ובמצבה הרעוע של האנייה לא ניתן היה 208 בשל כך, ביולי אותה שנה, קנתהלהשתמש בה יותר מחודשים מועטים . מחלקת הים של הסוכנות ספינת מכמורת איטלקית נוספת בשם 'ז'וזפינה', 209 רכישת 'סנפיר' הייתה אחת מפעולות הרכישהשהייתה ל'סנפיר' העברית . הראשונות של חברת 'נחשון' של ההסתדרות . הייתה זו ספינת דיג איטלקית קטנה לחמישה אנשים, שהושכרה בתחילה על ידי 'נחשון' לחברים מ'פלוגת 210 בין מחלקת הים לאנשי 'פלוגת הים' התגלע ויכוח : הראשונה תבעה הים' . שהעבודה על האנייה תתנהל כעבודה שכירה, ואילו אנשי הפלוגה טענו שיש לראות בהם משק עצמאי, כדוגמת ההתיישבות הקרקעית העובדת — היא אינה חוכרת את אמצעי הייצור, אלא הם בבעלותה המלאה למן ראשית ההתקשרות בין המוסדות המיישבים לבין המתיישבים . בסופו של דבר התקבלה דרישת הפלוגה והספינה נמסרה לר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי