'חברה לשירות ימי עתיד בע"מ, חיפה'

176 | פרק שלישי 158 ואולם, עד מהרה התברר שהקווים הארוכיםבקווים האירופיים הארוכים . אינן רווחיים, והחברה קבעה את הנמלים גאלאץ ובראילה שבדרום רומניה כתחנות האחרונות של הקו . עיקר פעילותה היה שירות חופי במזרח הים התיכון, ואניות החברה פקדו באופן סדיר את נמלי תורכיה, לבנון, מצרים 159 בשנת 1936 הסיעה החברה 50,000 טון סחורה והעסיקה 04וקפריסין . 160 אניות החברה נרשמו בארץ, הונף עליהן דגלה של ארץ-עובדים יהודים . ישראל ונטען שהחברה עשתה מאמצים להכניס יהודים לעבודות השונות 161 אלא שחברת 'עתיד'באניותיה ולסחור בתוצרת הארץ במידת האפשר . התחרתה אף היא בחברות הזרות והוותיקות שפעלו במימיו של מזרח הים התיכון וכן בספינות הערביות שהפליגו באזורים הקרובים, שדמי ההובלה שלהן היו זולים יותר . החברה נקלעה לקשיים כלכליים ומנהליים, וערב מלחמת העולם השנייה הוצאו האניות 'ריכרד בורכרד' ו'עליזה' משירות 162 והחברה המשיכה לתפעל רק את האניות 'עתיד' ו'עמל' . כלי השיט של חברת 'עתיד' גויסו במלחמת העולם השנייה לשירות הצי המלכותי הבריטי ועסקו בהעברת צבא ואספקה למערכות הקרב השונות, כולל הקו המסוכן שבין אלכסנדריה ובין טוברוק ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי