חברת 'לויד ימי ארץ־ישראלי בע"מ'

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 171 השחור : 'ריזווליו' ( Risveglio ) , ששמה שונה ל'הר ציון', ו'פרוגרסו' ( Progresso ) , שקיבלה את השם 'הר כרמל' . היו אלה אניות חזקות ויציבות, נפחן היה 5,400 טון כל אחת, מהירותן 13 קשר ובהן מקום לכ- 400 טון משא כל אחת . כל אחת מהאניות לאחר שיפוצן היו מותאמות להובלת 110 נוסעים, 40 במחלקה 146 ראשונה ו- 70 במחלקת תיירים . החברה קבעה לעצמה כמה עקרונות, שהיו אמורים לבסס אותה כחלק מהספנות העברית : החברה חייבת להתנהל על בסיס עסקי ומקצועי ; החברה צריכה להשתלב בבניין הארץ ולשרת את האינטרסים של הארץ ; ההון המכריע של החברה חייב להיות הון יהודי, כלומר הבעלות תישאר יהודית ; דגל האניות צריך להיות דגל עברי ; צוות האניות צריך להיות עברי ; ייעשה שימוש בתוצרת 147 ואולם, לא תמיד עמדה החברה בעקרונותיה, הארץ לאספקה לאניות . בעיקר בנוגע להעסקת צוותים יהודיים ושכר עבודה, ועל רקע זה נוצרו לא 148 למרות אותם חיכוכים היו לחברה גם אחת חיכוכים עם מועצת פועלי חיפה . הישגים, היא עשתה מאמצים לגייס אל שורותיה אנשי ים יהודים ולפעולותיה נקשרו כמה מציוני הדרך בהתפתחות הספנות העברית : אניות ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי