'חברת ארץ־ישראל לספנות בע"מ'

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 165 שעל שרווליהם או כותפותיהם, והמלחים בכובע ועליו סרט 'אניית תל אביב' . כשהגיעה האנייה לנמל חיפה או הפליגה בים הניפו בה את הדגל הארצישראלי ועל סיפונה ניגנו את 'התקווה' . הדבר גרם כמובן למורת רוח אצל הערבים ששלטו אז בנמל חיפה . מנהל הנמל דאז, רוג'רס, קרא אליו את הירשקוביץ ודרש שלא יניפו עוד על התורן הקדמי את הדגל העברי, אלא את הדגל הרשמי 129 האנייה נחשבה לחלוצה גם בהרחבת הארצישראלי, אך הירשקוביץ סירב . העבודה של פועלי ים עבריים על סיפונה, ודומה שבעליה השתדלו כל העת להגדיל את מספר העובדים היהודים בה : כאשר הגיעה האנייה לראשונה לנמל חיפה מנה צוותה 142 איש, בכללם שני יהודים בלבד . ואולם, כבר בהפלגתה 130 הראשונה היו בה 11 אנשי צוות יהודים, וכעבור שנתיים עבדו בה 132 יהודים . לאנייה נקשר גם אחד מהמאורעות הציוניים הקשורים בתחיית הימאות העברית : על סיפונהּהתקיימה אספה של הצירים הארצישראלים שהפליגו בה לקונגרס הציוני ה- ,19 שהתקיים בלוצרן בקיץ 1935 . מאספה זו יצאה הקריאה לוועד הלאומי ל'יצירת חברת ים שתתמ [ ו ] ך במפעלי הים הקי [ י ] מים ותיצור מפעלי ים חדשים, כגון ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי