המשמעות הסימבולית של הקמת נמל תל אביב

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 159 107 בן-תרומה מוראלית חשובה, שעודדה את רוח היישוב היהודי בימיו הקשים . גוריון אף ראה לציין ביומנו את 'תרומת' המאורעות להקמת הנמל : מראה המזח כשהוא לעצמו דיו לעודד ולפזר כל מצוקת-נפש ורוח רעה . [ . . . ] אין דבר המסמל יותר את עמדתנו ויכלתנו היחידה במינה בא"י ככיבוש זה בשעת הפרעות ( או המלחמה ? ) . אילו לא היו אבדות-אדם — שאין להן תשלומין — היה כל ההרס המשקי כדאי כיבוש זה, והיינו עוד צריכים לתת פרס לפורעים על הגורם ששימשו ביצירה גדולה זו . כי אלמלא הפרעות 108 והשביתה ברור שלא היינו מגיעים לכך מי יודע עוד כמה שנים . לימים כתב ברוח זו מרדכי נמיר, ראש עיריית תל אביב - יפו : 'היוזמה והעוז, שנתגלו בשעת הקמתו, בימי חירום ומאורעות-דמים, נתנו ביטוי מרומם לשאיפת השיבה אל הים ונטעו תקווה חדשה בלב כל יהודי בכל אתר ואתר, והעם נתמלא 109 גאווה, בראותו בנמל תל אביב הוכחה מוחשית ליכולתו הממלכתית הבונה' . היו אף שטענו כי פתיחת השער העברי העצמאי לים טומנת בחובה את מיטב החלומות של עצמאות יהודית, ולאמתו של דבר הרעיון של מלחמה על עצם 110 חיזוק הזכות לקיום יהודי עצמאי בארץ-ישר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי