התגברות הפעילות היהודית בנמל לאחר פרוץ 'המרד הערבי'

142 | פרק שלישי 61 פרוץ 'המרד הערבי' גם שכנע את הבריטים לאפשר כניסה שלנמל חיפה . פועלים יהודים לעבודות סבלות במחסני המכס, שהיו בהנהלה ממשלתית . במשך שנים רבות לא נשאו המאמצים האלה פרי — הממשלה לא נענתה לדרישות או העמידה תנאים כאלה שהיה ברור שפועל יהודי לא יוכל להחזיק מעמד בהם . שנים רבות היה החלק העיקרי בעבודת הנמל — סבלות המכס — בידי קבלנים ערבים, ולאחר מאמצים רבים של ההסתדרות והסוכנות הסכימה הממשלה למסור חלק מסבלות בית המכס לפועלים יהודים . ב- 15 בינואר 1937 מסרה הממשלה לראשונה חלק מעבודה זו לפועלים יהודים באמצעות 'סולל בונה' . הקשיים היו בתחילה גדולים והעבודה הייתה מפרכת, אולם כבר במחצית השנייה של 1937 עלה חלקם היחסי של הפועלים היהודים בסבלות המכס לכ- % 20 מכלל עבודות המכס, לעומת כ- % 10 בתחילת השנה . הציוד המכני שעמד לרשות הפועלים היהודים השתכלל וכלל טרקטורים, קרוניות וכן משאיות שנשכרו על ידי 'סולל בונה' על בסיס יומי . מדי שנה העסיקה 'סולל בונה' 100 – 140 פועלים יהודים בעבודות סבלות המכס, ביניהם גם פועלים סלוניקאים . בשנת 1940 נרשם השיא בחלקם 62 היחסי של פועלים יהודים מתוך כלל סבלי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי