יחסי פועלים יהודים-ערבים בנמל חיפה ופרוץ 'המרד הערבי' בשנת 1936

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 139 יחסים תקינים בין יהודים לערבים . בנמל היו קשרים ארגוניים וחברתיים בין הפועלים היהודים לבין הפועלים הערבים, בין היתר באמצעות 'ברית פועלי 49 השביתה הכללית, שפרצה ברחבי הארץ ב- 23 באפריל ,1936 ארץ-ישראל' . יועדה בחיפה להשבית את העבודה בנמל על ידי שביתת הפועלים הערבים, ובכך לנתק את היישוב מן המוצא אל הים, למנוע יבוא הכרחי לצורכי הקיום 50 של היישוב היהודי ולהפסיק כל יצוא מן הארץ . כבר בתחילת המאורעות הושבת נמל יפו, והמנהיגות הערבית עשתה מאמצים גדולים להשבית גם את נמל חיפה . ארבע פעמים באו לחיפה משלחות מטעם הוועד הערבי העליון, ובשתיים מהם אף השתתף ראש הוועד, חאג' אמין אל- 51 ואולם, השביתה בנמל כמעט ולא הורגשה, ורק בלחץ מבחוץ על ראשי חוסייני . המסגדים ומנהלי העבודה הערבים בנמל פסקה עבודת הפועלים הערבים בנמל למשך 11 יום, בין ה- 9 באוגוסט ל- 20 באוגוסט 1936 . שיאם של הניסיונות לצרף את פועלי הנמל לשביתה הגדולה התרחש ביום השבת, 8 באוגוסט, שהתאפיין בחוסר שקט בכל רחבי העיר ובעיקר באזור הנמל . נישאו נאומים והופצו שמועות שפועלי רכבת ונהגי קטרים ערבים שהמשיכו לעבוד נת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי