כניסת פועלי הקיבוצים לנמל חיפה

136 | פרק שלישי של פלוגות העבודה מהקיבוצים בשטח החינוך לעובדים האחרים בנמל : 'חשוב שתמצא על ידם [ הסלוניקאים ] קבוצת חברים בעלי הכרה, מסורים ונאמנים להסתדרות, אשר ידעו את השליחות אשר עליהם למלאות ושיצליחו גם בעבודה 40 ובחיי העבודה המשותפים עם הסלוניקאים להשפיע עליהם ולחנכם' . בד בבד עם התביעה מקיבוצים שיצאו להתיישבות בסביבות חיפה שימשיכו לשלוח חברים לעבוד בנמל, התגבש רעיון של קיבוצים שהרעיון המרכזי בהקמתם יהיה כיבוש הים . בספטמבר 1935 נוסד גרעין חברים ראשון לעבודות 41 ביטוי למניע של 'הקיבוץ ים מהקיבוץ המאוחד, הלוא היא 'פלוגת הים' . המאוחד' לשלב את כיבוש הים בתכניותיו ובפעילותו נתן יצחק טבנקין : ארצנו שוכנת על חוף הים, והים עזוב עתה מיהודים . נילמד כיצד להיות אנשי ים, סבלים, מלחים, דייגים, אנשי עבודה שחורה בתוך הים ועל חופיו, מעבירים גולים לארץ . נהיה אלפים עובדים בים, היודעים את כל 42 מקצועות העבודה . ואלה ייכבשו את הדרך בשביל יהודים לארצם . עד סוף 1935 נשלחו לעבודה בנמל בין 12 ל- 16 חברים מ'פלוגת הים', וכשנה לאחר היווסדה מנתה הפלוגה למעלה מ- 100 חברים, מהם קרוב ל- 40 שעבדו בנמל . למן ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי