חנוכת נמל חיפה החדש והגידול במספר הפועלים היהודים

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 125 ליום פתיחת הנמל, כתב ברל רפטור : 'ענפי עבודה רבים הכרוכים במפעל הנמל והים טרם נכבשו בידי הפועל היהודי, או שערך העבודה העברית בהם אינו ניכר כלל . בעוד שאין כמעט מקצוע במשק הארצישראלי שהפועל העברי אינו נמצא בו, הרי מקצוע הים נשאר כמעט לגמרי סגור לפועל היהודי . [ . . . ] יהא לנו יום פתיחת הנמל בחיפה יום דין וחשבון דוחף ומזרז למעשים ממשיים להרחבת 3 העבודה העברית במקצועות הים השונים ולהרמת ערכנו הישובי בארץ' . עם פתיחתו הרשמית של הנמל, בסוף אוקטובר 1933 , החלה עלייה תלולה בפעילותו . הפעילות בו גדלה משנה לשנה, וכן הלך וגדל מספר העובדים שאיישו את הרציפים, הדוברות והמחסנים . בשנת 1934 , במשך השנה הראשונה להפעלתו, עלה היקף המטען שעבר בנמל בכ- % 70 לעומת השנה החולפת, ובכוח האדם חל גידול של כ- % 125 . קצב גידול זה נמשך בשנה שלאחר מכן, אלא שבשנים 1936 - 1938 ניכרה האטה מסוימת בעקבות הפסקת העלייה ופרוץ המרד הערבי, אם כי היקף המטען היוצא, בעיקר פרי הדר, המשיך לגדול ואף הכפיל את עצמו . היקף כוח האדם בנמל גדל פי ארבעה, מ- 578 פועלים בשנת 2 / 1931 , ל- 2,300 פועלים ערב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי